POLÍTIQUES DE PROXIMITAT

  • Pel que fa a la cultura, tenim una sèrie d’eixos vertebradors que inclouen el seu foment i difusió per contribuir a fer de Sant Adrià una ciutat culta i viva, en què la seva gent hi participi i s’hi relacioni.
  • Sobretot, tenim el repte de garantir l’accés a l’oci juvenil i fomentar l’educació al nostre municipi. Volem ajudar i promocionar totes les entitats de cultura i juvenils. Els eixos de futur inclouen mantenir tots els nostres serveis, activitats i propostes. Volem recolzar la cultura local, els emprenedors culturals, els joves músics, etcètera.
  • Volem fomentar i donar més a la Taula Jove, alhora que aprofundim i fem més difusió de les assessories juvenils que tenim al Polidor. També tenim molt de patrimoni a conservar, com ara Can Rigalt, la Fàbrica Cartró, el Casal de la Dona on podrem donar-hi usos que siguin engrescadors.